Zespół badawczy

Kierownik zespołu

Dr hab. inż. Marek Wojnicki, prof. AGH

Email: marekw@agh.edu.pl

Wykształcenie

10 lipca 2018

Habilitacja, pt.: Odzysk metali szlachetnych w szczególności złota, platyny i palladu z silnie rozcieńczonych roztworów zawierających ich kompleksy w układzie Me(II,III,IV)-Cl–H2O.

25 marca 2014

Obrana rozprawy doktorskiej pt.: Kinetyka adsorpcji kompleksów chlorkowych Au, Pt, Pd na węglu aktywnym, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

2008-2013

Studia doktoranckie, AGH w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

2001-2007

Wydział Inżynierii Mechanicznej i robotyki. Specjalność informatyka w przemyśle

Uzyskany stopień: inż.

2004-2008

Wydział Metali Nieżelaznych Uzyskany stopień: mgr inż.

Temat pracy: Kinetyka adsorpcji kompleksów chlorkowych złota(III) na węglu aktywnym.

2006-2008

Wydział Inżynierii Mechanicznej i robotyki.

Uzyskany stopień: mgr

Temat pracy: Wyznaczanie strat ciepła na rurociągach parowych przy użyci metod termowizyjnych.

Doświadczenie zawodowe

2007-2008

Termoizolacja S.A. z siedzibą w Zabrzu. Monter izolacji termicznej

2012-2014

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział metali nieżelaznych, stanowisko asystent

2014-2018

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, stanowisko adiunkt

2018-

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, prof. AGH

2021-

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – ekspert

2021

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (praca w ramach projektu wdrożeniowego ½ etatu

Członkowie zespołu

Dr inż. Karolina Kołczyk-Siedlecka

Email: kkolczyk@agh.edu.pl

Posiada doświadczenie w zakresie recyklingu metali metodami hydrometalurgicznymi, które często są bardziej ekologiczne i ekonomiczne w porównaniu do metod pirometalurgicznych. W swojej karierze naukowej zajmowała się odzyskiem metali z materiałów takich jak odpady elektroniczne, świetlówki czy odpady hutnicze. W swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. adsorpcją jonów metali na węglu aktywnym. Zastosowanie węgli aktywnych w odzyskiwaniu jonów metali z roztworów wodnych jest dobrze znaną metodą. Jednak dzięki modyfikacji adsorbentów lub samego procesu można uzyskać prawie 100% wydajność. Metoda modyfikacji procesu adsorpcji mikrofalami jest innowacyjna i może być wykorzystywana w przemyśle przy odzysku metali szlachetnych.

Mgr inż. Hassan Shabir

Doktorant na Wydziale Metali nieżelaznych. Obecnie realizuje badania w zakresie syntez oraz właściwości węglowych kropek kwantowych. Jest pasjonatem badań naukowych prowadzonych w dziedzinie materiałoznawstwa i ich wpływu na rozwiązywanie problemów życia codziennego i przemysłowego oraz fascynuje go naturalne piękno i historia Krakowa

Mgr inż. Konrad Wojtaszek

Absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych, w roku 2020 uzyskał stopień inż., natomiast w roku 2021 stopień magistra. Prowadzi badania w zakresie recyklingu metali nieżelaznych. Zainteresowania to metalurgia i recykling metali szlachetnych. Obecnie realizuje doktor w zakresie wpływu pola magnetycznego na transport jonów metali ziem rzadkich. 

Posiada kwalifikacje technika analityka A59 i A60. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów naukowych jak i wdrożeniowych. 

 Prace opublikowane:

„The Mechanism of Adsorption of Rh(III) Bromide Complex Ions on Activated Carbon” Marek Wojnicki, Andrzej Krawontka, Konrad Wojtaszek, Katarzyna Skibińska, Edit Csapó, Zbigniew Pędzich, Agnieszka Podborska, Przemysław Kwolek. Opublikowane w czasopiśmie Molecules.

Mgr inż. Filip Cebula

Absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych, w roku 2019 uzyskał stopień inż., natomiast w roku 2021 stopień magistra. Tytuł pracy inżynierskiej: „badanie właściwości katalitycznych stopu Co-W, natomiast temat pracy magisterskiej „wpływ kwasu selenowego (IV) na proces syntezy powłok Co-W-Se. Obecnie realizuje doktorat w zakresie syntezy katalizatorów umożliwiających niskotemperaturową syntezę metanu w reakcji Sabatiera.

Mgr inż. Karol Czubajewski

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki specjalność mechanika i budowa maszyn (2001-2006), absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych specjalność Metalurgia (2004-2008). Obecnie realizuje doktorat wdrożeniowy na Wydziale Metali Nieżelaznych związany z utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających nikiel oraz wanad i ich przetworzeniem w kierunku wysokomarżowych produktów handlowych. 

PUBLIKACJE

Technologie odzysku wanadu z odpadów przemysłowych przegląd literatury Rudy i Metale Nieżelazne wydawnictwo Sigma-Not, rocznik 64 nr 6/2019 s. 17-20,

Separation and immobilization of vanadium from industrial fly ash as an insoluble inorganic pigment w czasopiśmie Archives of Metallurgy and Materials 65 (2020),2, 901-909

PATENET

PL 222860 B1- Sposób odsiarczania wysokozasiarczonych gazów w instalacji dwukolumnowej