KGHM – Metraco

Firma KGHM – Metraco zleciła opracowanie technologii obniżenia zawartości węgla i tlenu w produkowanym renie metalicznym.

Praca ta wymagała opracowanie metodologii pomiarowej zawartości tlenu i węgla w renie. Dzięki wysiłkowi włożonemu w pracę badawczą, jesteśmy obecnie jedynym ośrodkiem badawczym w tej części Europy wykonujących pomiary zawartości węgla na poziomie detekcji 1ppm w renie metalicznym, oraz zawartości tlenu na poziomie 10ppm w renie metalicznym.

Opracowaliśmy również metodologię pomiarową pozwalającą na określenie zawartości węgla w nadrenianie amonu, również z poziomem detekcji 1ppm.

Dla ułatwienia i wyobrażenia złożoności problemu, podam krótki przykład. Dotknięta próbka dwoma palcami, po to aby ją przenieść z punktu A do punktu B ulega zanieczyszczeniu związkami węgla (tłuszcz, obumarły naskórek), zawyżając wyniki o nawet 50-100 ppm. 

Opracowana technologia obniżenia zawartości tlenu i węgla została wdrożona w zakładzie produkcyjnym.