Iuventus plus

Celem projektu badawczego jest analiza wpływu warunków syntezy na rozmiar i dystrybucję rozmiaru nanocząstek srebra oraz odpowiedź na pytanie, czy możliwym jest obniżenie dystrybucji rozmiarów nanocząstek srebra, dzięki znaczącemu ograniczeniu wpływu gradientów stężeń reagentów stosując mikrokroplę jako reaktor chemiczny? Nanocząstki srebra syntezowane będą w wyniku redukcji jonów tego metalu do formy metalicznej przy użyciu witaminy C […]

KGHM – Metraco

Firma KGHM – Metraco zleciła opracowanie technologii obniżenia zawartości węgla i tlenu w produkowanym renie metalicznym. Praca ta wymagała opracowanie metodologii pomiarowej zawartości tlenu i węgla w renie. Dzięki wysiłkowi włożonemu w pracę badawczą, jesteśmy obecnie jedynym ośrodkiem badawczym w tej części Europy wykonujących pomiary zawartości węgla na poziomie detekcji 1ppm w renie metalicznym, oraz […]

Sonata 12

Zjawisko adsorpcji odkryto i opisano w 1771 r. przez Scheelego. W swoich badaniach zaobserwował on, że węgiel drzewny ma zdolność do pochłaniania niektórych gazów, niemniej jednak dopiero nieco ponad 100 lat temu zjawisko to doczekało się pierwszego matematycznego opisu. Jednym z pierwszych modeli matematycznych zaproponował Freundlich[1]. Kolejnym krokiem milowym w opisie zjawisk adsorpcji była praca […]

Tango

Odzysk metali szlachetnych tj. złota, platyny, palladu czy też rodu jest istotny głównie ze względów ekonomicznych ale również i ekologicznych. Wiadomym jest, że związki tych metali wykazują właściwości toksyczne, a w niektórych przypadkach również mutagenne. Dlatego procesy recyklingu tych metali muszą być prowadzone ze szczególną dbałością o środowisko naturalnego, którego częścią wszyscy jesteśmy. Z punktu […]